Produkter

Produkter > Eskehoteller

Vi leverer eskehoteller for sortering av forskjellige produkter ut fra din produksjon og inn i de forskjellige hotellene. Våre hoteller er i utgangspunktet bygd for montasje ombord i fiskebåter og innebygd i fryserom, men kundetilpasses og kan leveres i alle produksjoner på land og til havs.  

Video av holmeks frysehotell