Produkter

Produkter > Vareheiser
Frittstående heis
Frittstående heis

 Frittstående heis for montasje frittstående i etasjeskiller.

Les mer >>
Heis i sjakt
Heis i sjakt

Heis i sjakt  Alle våre heiser kan bygges inn i eksistrende sjakter, eller nye sjakter som tilpasses våre vareheiser.

Les mer >>
Småheiser for enkeltprodukt
Småheiser for enkeltprodukt

-Paternosterheiser i automatiske pakkelinjer

Les mer >>