Leverandører

 

 

  

- en av verdens fremste robotleverandører.

 

 

- Leverandør av strekkfilmaskiner, emballering, godsbeskyttelse og godsmerking.

 

 

 

- Sew-Eurodrive er en av de mest innovative markedslederne innen kjøreteknologi.

 

 

  

- Industrielle automatiseringskomponenter elektrisk og pnaumatisk.

 

 

- Kontrollsystemer og utstyr til fabrikken.

 

 

- Transmeca er landets ledende firma på transportbånd og driv/flatremmer.

 

 

- Sensorer og industrielle komponenter